2016-09-23

Kierownictwo

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

w Nowym Dworze Gdańskim

 


 

 

zca

st. kpt. Jarosław Gryciuktel: (055) 247-23-33 (wew. 210)
fax: (055) 247-57-20
adres e-mail: 
sekretariat.nowydwor@straz.gda.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30 - 15:30